Oval Headhunting

"Business is all about partnerships.
It's therefore so important that you surround yourself with the best people possible." - Richard Branson

Bigger picture

"If you invest nothing, the reward is worth little." - Richelle E. Goodrich

OVAL headhunting is een recruitmentbureau dat ‘searcht for the bigger picture’. We kijken niet alleen naar de kwaliteiten van de kandidaat, maar ook of de kandidaat in het plaatje past dat de opdrachtgever met het team of de afdeling voor ogen heeft. Kennis en ervaring zijn belangrijk, maar de persoonlijkheid van de kandidaat én het team zijn hierin cruciaal. Uitvoerige profiling, een multidimensionaal functieprofiel, matchen op meerdere niveaus, employer branding, onboarding, en integrating, alles zit standaard in het OVAL recruitment-pakket voor de opdrachtgevers én kandidaten.

Voor Oval is elke recruitment opdracht een kans om een organisatie op een hoger level te brengen. Wij zien een nieuwe medewerker dus als een investering. Een goede kandidaat ziet zichzelf ook zo. Wil je de beste kandidaat aan je organisatie binden, dan zal er op de juiste wijze geïnvesteerd moeten worden. Niet alleen in geld en processen, ook in tijd en commitment. De beste kandidaat aan de haak slaan lukt alleen als opdrachtgever én z’n kandidaat inzicht hebben in het totale plaatje. En elkaar daar vinden. ‘The bigger picture’, dáár gaat het om.

De feiten op een rij:

80% van de opdrachten komt uit de Aerospace & Defense branche
• 65% van de vacatures zijn Business Development & Sales
• 92% van de kandidaten werken na 3 jaar nog steeds bij dezelfde werkgever

"If you want the best, you've got to invest." - Marcel Bekema

Cultuur

"People leave the culture, not the company." - Anonymous

Elke organisatie heeft een ‘heersende’ cultuur die via employer branding en andere pr & communicatie-platforms wordt gepositioneerd op de arbeidsmarkt. Logischerwijs vaak een plaatje dat de realiteit niet optimaal weergeeft. De organisatiecultuur bestaat uit vele subculturen, die weer zijn opgebouwd uit allerlei teamculturen. Een teamcultuur kan behoorlijk afwijken van de gepercipieerde organisatiecultuur.

Je beste kandidaat is niet gek, is absoluut van deze tijd, en zal op zoek gaan naar aanvullende bronnen die meer inzicht geven in wat er echt speelt in je organisatie. Hoe dichter hij of zij gevoelsmatig bij het toekomstige team kan komen, hoe beter. Niet voor niets houden kandidaten die via je ’employee referrals’ binnenkomen het vaak langer vol en functioneren beter dan kandidaten die rechtstreeks reageren op vacatureteksten. Het ontbreken van inzicht in subculturen en teamdynamiek is de voornaamste reden van mismatches. Elke mismatch is een mislukte investering die gevolgen heeft voor de prestaties van je organisatie.

Visions are worth fighting for. Why spend your life making someone else's dreams? - Tim Burton

Visie

"It's not only about our candidate, it's also about your team." - Frank Osinga

Wij verkondigen niets nieuws. De basis van onze visie en onze totaalaanpak, is vóór ons al door velen succesvol toegepast. Denk aan Johan Cruijff, Richard Branson, Steve Jobs, Michael Jordan, Steven Covey. Een beter referentiekader voor onze visie is er niet. Ons eigen trackrecord, waaraan we sinds 2010 met passie en overtuiging bouwen, mag dan ook gezien worden.

Feiten op een rij:
• 80% van de opdrachten komt uit de Aerospace & Defense branche
• 12% van de opdrachten komt uit de Shipbuilding branche
• 5% van de opdrachten komt uit de Logistics & Transportation branche
• 3% uit overige branches 

"Teamwork makes the dream work, but a vision becomes a nightmare when the leader has a big dream and a bad team." - John C. Maxwell

Over ons

"Great things in business are never done by one person, they're done by a team of people." - Steve Jobs

Zoals voor elke organisatie geldt dat je samen meer bereikt dan alleen, gaat dat ook op voor onszelf. Daarom koppelen wij een zorgvuldig samengesteld vast Oval-team met de juiste team-dynamiek aan een opdrachtgever.

Het vaste recruitment team van de opdrachtgever bestaat altijd uit vier ervaren krachten: een profiler/consultant, een headhunter/recruiter en een integrator/coach. Frank Osinga is eindverantwoordelijke van de profiling en heeft contact met de opdrachtgever. Marcel Bekema is eindverantwoordelijk voor de matching en het contact voor de kandidaat. Ellen Peters en Deirdre van der Valk zorgen ervoor dat een kandidaat goed in het team integreert met wie hij of zij samenwerkt. Zo blijft alle communicatie tijdens het recruitment proces volledig zuiver en authentiek. Cruciaal voor een optimaal recruitment resultaat.

Dit Oval team werkt op het scherpst van de snede om een topprestatie te leverenen, namelijk het aantrekken en vastleggen van de beste kandidaat. Inzicht in het totale plaatje is de sleutel. De profiler gaat aan de voorkant van een procedure aan de slag om voor de opdrachtgever en z’n droomkandidaat ‘the bigger picture’ op tafel te krijgen. Want alleen als alle stukken op het ‘bord der recruitment investeringen’ bekend zijn kun je goed schaken.

Frank Osinga
Profiling

Marcel Bekema
Matching

“Creating the right advisory board for your company can be the single most important step you take in building a business.” – Jay Samit

Raad van Advies

“For me, building a business is all about doing something to be proud of, bringing talented people together and creating something that's going to make a real difference to other people's lives.” - Richard Branson

OVAL bouwt niet alleen aan teams bij haar opdrachtgevers. We doen dat ook met onze eigen organisatie, met een inspirerende focus op groei en toegevoegde waarde voor de markt. Wij hebben zelf de wijsheid niet in pacht en zijn nooit uitgeleerd. Daarom dagen wij onszelf ook doorlopend uit, o.a. met onze leden van de Raad van Advies. Aansprekende personen met veel ‘vlieguren’ in business en in het leven. En wij zijn blij dat deze mannen ons gevraagd en ongevraagd van advies voorzien:

"Individuals don't build great companies, teams do." - Mark Suster

PMI Aanpak

"Wat heb je liever, een goed 11-tal, of 11 goede 1-tallen?" - Johan Cruijff

Kies de 11 beste spelers en je eindigt met 11 goede 1-tallen. Maar niet met het beste 11-tal. Met de beste kandidaat bedoelen wij díe kandidaat die zowel op ervaring, expertise en educatie scoort op de relevante selectiecriteria. Daarnaast moeten diens persoonlijke eigenschappen, energie en ambitie de dynamiek aanvullen en versterken van het team waarin hij of zij terechtkomt. Elke hiring manager wil dat met de nieuwe medewerker het team nog meer gaat knallen. En zoals bij elke investering is het doel de extra vruchten te plukken en niet enkel je inleg terug te krijgen. Laten wij daar nu in gespecialiseerd zijn!

Feiten op een rij:
• 65% van de vacatures zijn Business Development & Sales
• 20% van de vacatures zijn Operations & Engineering
• 10% van de vacatures zijn Directors & Senior Management
• 5% van de vacatures zijn C-level (CEO, COO, CFO)

"The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team." -Phil Jackson

Profiling

"Details create the bigger picture" - Sanford I. Weill

De communicatie richting je droomkandidaat is cruciaal. Employer branding, een interactieve website, social media, events, er wordt tegenwoordig stevig gecommuniceerd met de potentiële talenten. De beste kandidaat beschouwt die informatie als p.r., en is geïnteresseerd in een diepere laag. Een denkbeeldige proefrit is gewenst in aanvulling op alle gesprekken, brochures en info via google.

Intern zelf teamdynamiek en subculturen goed vaststellen is bijna ondoenlijk. Zeg maar gerust onmogelijk. Geen medewerker gaat zo maar met de billen bloot maar zal altijd afwegen wat daarvan de risico’s zijn voor het eigen carrière-pad of zelfs voor het behoud van de eigen functie. Ziedaar waarom een gespecialiseerde profiler/consultant in het Oval recruitment team zit. Onze profilers weten precies hoe ze het team rond de vacante positie moeten ‘temperaturen’. Profiling vind plaats in de organisatie en daarna ook bij de beoogde kandidaat.

Oval Job Profile

"Authenticity is the key to a great match." - H. Ecir

Vrijwel ieder functieprofiel is gebouwd rond standaarden en verschaft een kandidaat onvoldoende informatie over het totaalplaatje. En dat is wel waar de beste kandidaat naar zoekt. Die kandidaat wil weten in welk nest hij of zij terechtkomt. Er is behoefte aan gevoel bij de teamdynamiek rond de vacante positie: “Ga ik in de nieuwe omgeving bloeien” Ga ik tegen muren aanlopen?” De beste kandidaten maken voor zichzelf ook een investeringsbeslissing.

Uit alle harde en zachte informatie – op basis van verschillende technieken – volgt een door de profiler geschreven functieprofiel. Dit Oval functieprofiel geeft op onderhoudende wijze inzicht in het totaalplaatje, in de harde requirements, het zachte, de teamdynamiek en de heersende cultuur. Het leest als een boek. Veelgehoorde reacties van kandidaten op dit type profiel: ‘een verademing’, ‘authentiek’, ‘eerlijk’.
Nadat de opdrachtgever het profiel heeft geaccordeerd, gaat de headhunter/recruiter uit het Oval team aan de slag. Een waardevol neveneffekt van ons geschreven functieprofiel is dat het de employer branding op authentieke wijze versterkt.

"When a match has equal partners then I fear not." - Aeschylus

Matching

"A candidate with money is no match against one on a mission." - Vrij naar Doyle Brunson

De headhunter/recruiter uit het Oval team zoekt altijd pro-actief en benadert uitsluitend die kandidaten die zouden kunnen matchen. Er wordt niet geadverteerd want je beoogde beste kandidaat zit vaak nog goed op zijn plek en is niet actief bezig met het checken van vacaturesites en/of linkedin ads.
De beste kandidaat ervaart in het Oval profiel onmiddellijk en eenduidig of z’n diepere waarden en ambities geraakt worden. Alleen de beste kandidaten zullen reageren op basis van hun geprikkelde passie.

Uit de vijver van vele op harde requirements passende kandidaten, vissen wij dus precies diegenen eruit die je team daadwerkelijk gaan aanvullen en versterken. Deze kandidaten gaan vervolgens ons selectieproces in. Naast het voeren van gesprekken, het aanleveren van cv en relevante motivatie, is ook een persoonlijkheidstest onderdeel van de procedure. De profiler werkt de resultaten van die test uit en kan deze koppelen aan de resultaten uit de profiling van de organisatie. Zodra alle seinen bij ons op groen staan, bieden wij u meteen de kandidaat aan.

"Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success." -Henry Ford

Integrating

"Your assets are your employees. Invest more on those performing well." - Manoi Arora

Coaching in de eerste 6 maanden van een nieuw dienstverband laat aantoonbaar de integratie van de nieuwe medewerker versnellen. Een drietal coaching sessies in die tijd is dan ook standaard onderdeel van onze totaalaanpak. De kandidaat voelt zich sneller thuis en gaat sneller presteren. Wij waarborgen zogezegd de investering van de opdrachtgever. Dankzij onze totaalaanpak is de kans dat een kandidaat beneden de maat presteert, het team frustreert of het schip voortijdig verlaat, tot nul gereduceeerd. Het risico van een verkeerde investering is dus stevig afgedekt. Niet voor niets geven wij een volledige garantie van 12 maanden mee met door ons geplaatste kandidaten!

Behandel iemand zoals hij is, en hij zal blijven zoals hij is. Benader iemand zoals hij zou kunnen zijn, en hij wordt wie hij zou kunnen zijn. - Goethe

Coaching

“Wherever you go, no matter what the weather is, always bring your own sunshine” - Anthony J. D’Angelo

In de Integrating fase krijgen onze kandidaten 3 coach gesprekken met als doel om hen te ondersteunen in de eerste periode binnen de nieuwe organisatie. Deze coach gesprekken worden zowel door opdrachtgever als door de kandidaat als positief ervaren. Gevolg is dan ook regelmatig dat het coach traject een vervolg krijgt. Hierbij staan onderwerpen zoals persoonlijke groei doelstellingen, persoonlijke ontwikkeling, effectieve communicatie en personal impact centraal. Wat het onderwerp ook is, het doel is om het beste uit zichzelf te kunnen blijven halen.

Oval Coaching biedt coaching voor een brede doelgroep. OVAL coaches Ellen Peters en Deirdre van der Valk helpen directieleden, managers en werknemers om hun persoonlijke missie te definiëren, uit te dragen en van waarde te laten zijn voor zowel de organisatie, het team als de persoonlijke groei van de coachee.

OVAL coaches creëren een ‘bigger picture’, waardoor de werknemer beter in staat is om optimaal en met plezier te kunnen functioneren.

Ook nieuwsgierig naar wat Oval Coahing voor jou of jouw team, danwel organisatie kan betekenen? Dan helpen wij u graag.

Ellen Peters

Deirdre van der Valk

"Unless both sides win, no agreement can be permanent." Jimmy Carter

Win-win

"You need to have a collaborative hiring process" - Steve Jobs

Oval is geen vervanging van een recruitment opzet maar een aanvulling met aantoonbare toegevoegde waarde. Onze jarenlange ervaring leert dat onze aanpak interne pijnpunten binnen de organisatie kan wegnemen. Profiling ondersteunt krachtig HR-afdelingen in hun acties met de lijn en verschaft HR en senior management waardevolle inzichten rond de heersende cultuuraspecten en teamdynamiek. De communicatie met de lijn en de responstijd vanuit de hiring managers zal zichtbaar versnellen. Er is meer inzicht en begrip voor het recruitment proces en men weet duidelijker wat het doel is en wat men nodig heeft. Er ontstaat een positieve energie met commitment en betrokkenheid vanuit de operatie. Die commitment vanuit de lijn is een noodzakelijk onderdeel om de investeringsbeslissing goed te kunnen nemen. De bal wordt nog steeds vaak en onterecht bij HR neergelegd. Goede recruitment is en blijft een team-effort.

Zelfs bij een eigen recruitment afdeling heeft het zin om een paar keer per jaar een positie door ons te laten invullen. De profiling levert een schat aan managementinformatie. Aan de hand van die informatie en de inzichten die uit de profiling worden verkregen, kan het eigen recruitmentteam een extra slag maken en op hoger level opereren. Dynamiek is letterlijk een dynamische factor, na een profiling ben je als organisatie dus niet klaar voor de komende jaren. Meten is weten, dat geldt ook voor je teamdynamiek en subculturen.

Feiten op een rij:
92% van de door OVAL geplaatste kandidaten werken na 3 jaar nog steeds bij dezelfde werkgever
98% van de door OVAL aangeboden kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek
85% van de door OVAL aangeboden kandidaten worden uitgenodigd voor een vervolggesprek
Gemiddeld worden per opdracht 4 tot 6 kandidaten aangeboden
75% van de search-opdrachten worden verkregen via kandidaten en klanten

Beloning

"In the big picture we’re all eternal." - Frederick Lenz

De totaalaanpak van Oval Headhunting is niet duurder dan een reguliere aanpak en neemt ook niet meer tijd in beslag. De tijd wordt wel efficiënter en effectiever ingezet. En voor het topresultaat vragen wij commitment van de organisatie. Er wordt immers een belangrijke investering gedaan.

Zoals het hoort bij een goede transparante investering is ook ons facturatiebeleid gericht op de totaalaanpak en een gespreid risico. Wij werken dus alleen met harde deliverables en harde garanties waarop wij factureren. De opdrachtgever weet dus exact waarvoor en wanneer er wordt betaald.

Een factuur is daarom bij ons opgedeeld in drie betaalmomenten:
– 1/3 van de fee na het definitieve akkoord op het vanuit de profiling fase geschreven functieprofiel;
– 1/3 van de fee bij de handtekening van de aangenomen gewenste kandidaat;
– 1/3 van de fee na 3 maanden in het nieuwe dienstverband.

Het is kristalhelder wat wij voor de organisatie doen en er wordt alleen betaald na het succesvol opleveren van een harde deliverable!

"For in the true nature of things, if we rightly consider, every green tree is far more glorious than if it were made of gold and silver.” - Martin Luther King

Trees4all

OVAL headhunting waarborgt de continuïteit van teams en dus bedrijven. Wij beseffen dat wij voornamelijk werkzaam zijn in branches die het nodige eisen van Moeder Aarde. En daar willen we iets tegenover zetten. Want duurzaamheid van een relatie gaat hand in hand met de duurzaamheid van onze planeet. Daarom hebben wij ons aangesloten bij de Stichting Trees for All.

De stichting Trees for All draagt bij aan een duurzame wereld door bomen te planten in Nederland en daardoor CO2-uitstoot te compenseren. Daarmee investeren we samen in de toekomst. Want OVAL headhunting zal voor iedere kandidaat die wij plaatsen ook een boom planten. Hierdoor is OVAL headhunting het eerste recruitmentbureau is dat CO2-neutraal opereert!

Voor meer informatie over Trees for All: www.treesforall.nl

Contact

"We all need somebody to talk to. It would be good if we talked... not just pitter-patter, but real talk." - Liv Ullman

  • Beech Avenue 54 - 62 1119 PW Schiphol

  • +31 20 658 61 35

  • info@ovalheadhunting.com

Thank you! I have received your message.

Name

E-mail

Message